Desentraliserte sosiale medier som en samfunnsviktig plattform

Kjetil Kjernsmo, http://kjetil.kjernsmo.net/,

Interessante samfunnsproblemer

Befolkningens tap av innflytelse

 • Data samles inn av mange, men vi vet ikke hvem og hvordan de brukes
 • Folk bryr seg, men er maktesløse
 • Kan vi fortsette å gå mot data og tjenester overalt uten å forankre det teknologisk i befolkningen?
 • Vi kan gi dem kontrollen tilbake!
 • Mer forskning om hvordan dele sikkert

En haltende demokratisk debatt

“How do we create a space, where truth gets eyeballs and it’s entertaining and we can build a common conversation around it?”

— Barack Obama

Noen problemet med Facebook

“[…] people said that we weren’t transparent, there’s no way of knowing what our algorithms do, that publishers don’t get any warnings about changes to the news feed, that we refuse to accept that we were editors and were abdicating our responsibility to the public, that we were trying to muzzle in on the media business and eroding the fundamentals of journalism and the business models that support it. That by encouraging editors to optimize for clicks and showing people what they want to see, we were creating filter bubbles and echo chambers.”

Facebook kan ikke løse alle disse problemene!

Noen flere problemer med sentralisering

 • Vanskelig å drive forretninger for flere
 • Permissionless innovation begrenses
 • Begrenser forskningen
 • Ikke alle får et hjem

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.

Buckminster Fuller

Desentralisering

Centralisation vs decentralisation

Desentralisering er vanskelig

 • Passe på at alle har de data de trenger

SPARQL på den åpne, desentraliserte Webben

Mitt Ph.D.-prosjekt.

Spørrespråket SPARQL

 • Et spørrespråk for Web.
 • Enklere enn SQL, men like kraftfult.
 • Kan brukes mot en eller flere datakilder.
 • Dataene er graf-formet og brutt ned til tripler eller quads.
 • Data og skjema henger sammen og kan spørres i sammen.

Et eksempel på SPARQL


         SELECT ?name ?leader ?population WHERE {
 ?city a dbo:City ;
    dbo:populationTotal ?population ;
    rdfs:label ?name .
 OPTIONAL {
  ?city dbo:leaderTitle ?leader . 
 }
 FILTER (?population > 10000000)
 FILTER (langMatches(lang(?name), "en"))

}
        

Kjør den mot DBPedia.

Løsninger

Aktører
Økosystemer av kommentarer

Strategi

Ikigai

Kortsiktige mål

 1. En inntekt...
 2. Finne en plass i det teknologiske landskapet
 3. Lage noe en del mennesker føler eierskap til
 4. Overbevise utviklere om at vår vei er bra

Mellomlange mål

 1. Mulighet til ansettelser
 2. Få mediene på laget for å få til rask vekst
 3. Starte solid standardiseringsarbeid
 4. Begynne å nøste opp i dype sosiale problemer

Langsiktige mål

 1. Økonomisk bærekraft
 2. Jakte caser med høy inntjening
 3. Bruke dem til å løse sosiale problemer

Og derfor:

 • Ortogonalitet i teknologiske valg
 • Rask prototyping basert på eksisterende kode
 • Solide produksjonssystemer etter erfaring fra prototyping
 • Enkle, målrettede MVPs
 • Sosialt entrenpenørskap med lang tidshorisont
 • Rettighetsbasert tilgang (dvs. offentlig kunde)
 • SkatteFUNN / andre FoU-midler

Avventende til blockchains

Your ledger is syncing

Please Wait...

Please wait...