Tette hullene i Webben

Kjetil Kjernsmo, http://kjetil.kjernsmo.net/,

Vi kan ikke fortsette slik vi gjør

Forsiden til Motor nr
            1 2017