Disrupsjon i sosiale nettverk

Kjetil Kjernsmo, http://kjetil.kjernsmo.net/,

Langsiktig mål

Gjøre teknologien til en bedre borger av samfunnet ved å skape teknologiske komponenter som ivaretar menneskers rimelige krav til personvern og sikkerhet, gir dem muligheter til å delta i utvikling av teknologi som tjener dem og til å utvikle et mer mangfoldig næringsliv.

Overordnet strategi

 • Bare vellykket business kan gi langsiktig bærekraft
 • Men den må ha flere bunnlinjer

The Pull

Forsiden til Motor nr
      1 2017

Folks oppfattninger

 • 91% sier at man har mistet kontrollen.
 • Folk gir data ikke som en tradeoff, men fordi de ikke har noe valg.

The Push

power law for apps

Mobile App Developers are Suffering

 • Man forventer en power-law.
 • men denne er ille.

Enda vanskeligere...

 • Nettverkseffektene gjør det umulig å slå Facebook på sentraliserte sosiale nettverk
 • ... og i å ta en nisje av sosiale nettverk
 • Oppkjøpsstrategien gjør det umulig å samle konkurrenten under en paraply

Strategi

Må skape et helt økosystem!

Systemer må bli brukt

 • Nettverkseffekter: Nyttige, sosiale bruksområder
 • Sosiale aspekter i det meste:
  • Grupper organiserer noe
  • Folk som hjelper hverandre
  • Debatt
  • Handel
  • Har det fint sammen

Webben mangler en del komponenter

 • Identitet
 • Grunnleggende databehandlingsinfrastruktur
 • Verifisere påstander
 • Distribuert tilgangskontroll
 • Betaling
 • osv...

Vi må utvikle dem

...og integrere et helt økosystem!

Konsepter setter agenda

 • Sosiale
 • Kommersielle
 • Vekst

Sosiale konsepter

 • Grooming
 • Venner hjelper hverandre
 • Granulært personvern
 • Hvem betaler prisen?
 • Vitenskapelig datainnhenting
 • Adferdsendring for miljøet

Kommersielle konsepter

 • Mobilitet ("ride-sharing")
 • Personlig finansinformasjon
 • Personvern-oppmerksomt rapporteringssystem
 • Sosialt billettsystem
 • Supply-chain infrastructure

Vekstkonsepter

 • Godt naboskap
  • Idrettslag: Organisere arrangement, utstyrsoversikt, samkjøring, etc.
  • Dele trafikkinformasjon
  • Nabofester
  • Klassemiljø
 • Min side (på ordentlig)
 • Rubrikkannonser
 • Desentral prosjekthåndtering

Økosystem for massemedia

 • Gi tilbake noe redaksjonell kontroll
 • selv om folk fortsatt har sin egen vegg
 • Facebook sier selv at offentlig debatt trenger andre arenaer
 • Mange fenomener handler om mangler ved offentlig samtale

Dessuten trenger vi massemedia for å bli store

Balansegang mellom konseptene

Introduksjon må times riktig!

Investor må se helheten

Taktikk

 • Standardisering (W3C)
 • Rekruttering av utviklere
 • Fri programvare/Åpen kildekode
 • Forskningssamarbeid
 • Mange prøver, retninger må samles